• ikgeto22
  • onveilig22
  • slide22
  • Huisartsen en apothekers gaan toestemming vragen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens. Vanaf 1 maart 2013 kunt u daar ook digitaal toestemming voor geven.
  • Wij raden u aan om geen toestemming te geven voor uitwisseling van uw medische gegevens via dit nieuwe, absoluut onveilige, EPD systeem.
  • Vraag uw huisarts en apotheker om de uitwisseling van informatie bij verwijzing of uitschrijven van recepten voorlopig te blijven doen op de gebruikelijke wijze.

Zonder toestemming in EPD-LSP aangemeld worden blijkt mogelijk. Wat nu?

Zonder toestemming in EPD-LSP aangemeld worden blijkt mogelijk. Wat nu?
In 2014 raadde Burgerrechtenvereniging Vrijbit iedereen, die bezwaar heeft tegen het ondeugdelijke en gevaarlijke EPD-LSP, aan om de huisarts, apotheek en VZVZ (de organisatie die het systeem runt) een brief te sturen dat men absoluut geen toestemming geeft voor aansluiting op het systeem.

Persbericht: Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in.

 Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in.

Voor 1 à 3 postzegels voorkomt u dat uw medische gegevens via internet kunnen worden ingezien door meer dan 100.000 personen die niets met uw gezondheidstoestand van doen hebben!

Voor uw ‘eigen veiligheid’ raden we u aan om hierover 3 brieven te sturen waarin u aangeeft dat u GEEN TOESTEMMING geeft voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens (EPD) via het Landelijk Schakel Punt (LSP):

Herfstactie 2014 voorkom ongelukken geef geen toestemming

EPD-LSP: GEEF GEEN TOESTEMMING , TREK EVENTUEEL EERDER GEGEVEN TOESTEMMING IN, EN CONTROLEER OF UW GEGEVENS VIA DIT SYSTEEM BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

buttonikgtOproep: ‘Neem die moeite en bescherm zo uzelf, uw zorgverleners, en in veel gevallen ook uw naasten, tegen de TOTALE AFBRAAK VAN UW RECHT OP EEN PRIVÉLEVEN !