In november 2017 is de website van VZVZ (https://www.vzvz.nl/ ) volledig vernieuwd en richt zich nu alleen nog maar op zorgverleners en leveranciers. De zorgverleners die ter terecht kunnen zijn niet alleen maar de huisartsen, apotheken en specialisten. Het heet nu het platform voor zorgcommunicatie.

Het ‘zorgconsumentendeel’ is volledig verwijderd uit VZVZ-website en ondergebracht op een aparte website Volgjezorg: https://www.volgjezorg.nl/ Het kunnen inzien van Inzage-overzicht is daar nu te vinden. https://www.volgjezorg.nl/inzage/inzage-overzicht

De verwijzing in de tot dan toe door VZVZ beschikbaar gestelde ( en overal in omloop zijnde) brochures geeft bijgevolg ook geen correcte informatie meer over de bereikbaarheid van informatie voor patiënten. VZVZ heeft nu een nieuwe informatiefolder uitgebracht met dezelfde titel als die uit 2016. De nieuwe folder , die i.t.t. alle vorige EPD-LSP folders niet gedateerd is, valt te herkennen aan het feit dat de afgebeelde vrouw op de voorkant een andere kant op kijkt en de tekst niet meer over ‘Uw’ maar over ‘Jouw’ medische gegevens gaat.