Op 8 mei verleende de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, waar VPHuisartsen een zaak heeft aangespannen tegen de VZVZ om de landelijke uitrol van het LSP stop te zetten, uitstel aan de gedaagde partij, VZVZ.

VZVZ heeft steeds aangegeven dat de juridische onderbouwing van de uitrol van het LSP, gebaseerd op een toestemming van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), in orde was. Het verzoek om uitstel wijst erop dat het blijkbaar niet eenvoudig is de ingebrachte tegenargumenten van de dagende partij, VPHuisartsen, te weerleggen. VZVZ heeft hier meer tijd voor nodig.

Lees verder bij VPHuisartsen