Utrecht 24-10-2014  Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in.

Voor 1 à 3 postzegels voorkomt u dat uw medische gegevens via internet kunnen worden ingezien door meer dan 100.000 personen die niets met uw gezondheidstoestand van doen hebben!

Voor uw ‘eigen veiligheid’ raden we u aan om hierover 3 brieven te sturen waarin u aangeeft dat u GEEN TOESTEMMING geeft voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens (EPD) via het Landelijk Schakel Punt (LSP):

1 - Aan uw huisarts

1- Naar uw apotheek

1 - Naar VZVZ- de organisatie die het EPD-LSP runt.

Ook als u geen toestemming heeft verleend kunt u er niet zeker van zijn dat u niet toch in het EPD-LSP systeem bent terecht gekomen. VZVZ bericht namelijk over miljoenen meer aangeslotenen dan dat ze over geregistreerde toestemmingen beschikt. En uw huisarts of apotheker zou u maar zo hebben kunnen aangemeld nadat ze u hier mondeling een vraag over hebben gesteld.

NB Zij krijgen daar ook geld voor.

Vandaar dat het ook van belang is dat mensen die geen toestemming verlenen daar schriftelijk kennis van geven, al is dat formeel voor het EPD-LSP nieuwe stijl niet meer verplicht.

Wie meedoet aan de actie ‘Nee ik geef geen toestemming’:

  • Verzekert zichzelf tegen mogelijk onrechtmatig gebruik van zijn of haar gegevens.

  • Helpt voorkomen dat zorgverleners, door de overheid en de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen,gedwongen worden om hun medisch beroepsgeheim op te geven.

  • Stimuleert dat er een alternatief ontwikkeld wordt voor een veilig, privacyproof uitwisselingssysteem van medische gegevens waarbij relevante medische gegevens wèl behandeling gerelateerd en via verstrekking (in plaats van onttrekking) kunnen worden uitgewisseld. Iets wat in het huidige systeem de enige optie is waar niet voor kan worden gekozen.

Uiteraard kunt u, net als voorheen, gewoon gebruik blijven maken van medische zorg waarbij de uitwisseling van uw medische gegevens beperkt blijft tot wat nodig is voor een goede zorgverlening. Namelijk door alleen toestemming te geven voor de uitwisseling van relevante medische gegevens aan zorgverleners die direct bij een behandeling van u betrokken zijn.

Kijk hier voor meer informatie en voorbeeldbrieven